kentsel dönüşümDaha yaşanabilir, nefes alan, her türlü sosyal ihtiyaçları bünyesinde bulunduran ve en önemlisi afet riski taşımayan alanlar geliştirerek, bu alanların dönüşümü adına arsa sahipleri ile birlikte görüşme süresinden yapı kullanma izin belgesi alınmaya kadar geçen her türlü süreçte yanı başınızda olarak her türlü danışmanlık ve proje yönetimi faaliyetlerini yürütmekteyiz.

Gecekondu dönüşüm/kentsel yenileme projelerinde “kent içinde kacak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarının gerekli tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara haiz bir şekilde yapılandırılması” amaçlanmaktadır. 
 
Eski, Depreme Dayanıksız, Ekonomik Ömrünü tamamlamış Evinizi, İşyerinizi, Sitenizi Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yenilemek istiyorsunuz ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız;